top of page

春节 Lentefeest

 

Donderdag 19 februari was het 中国新年 Chineesnieuwjaar.

Dit is de start van het  春节Lentefeest. Zaterdag 21 februari hebben wij dit samen

met familie en vrienden en bekenden gevierd. De zaal was ingericht om een feestelijke

sfeer te creëren en om stil te staan bij deze voor de Chinese cultuur zo belangrijke dag

hebben onze leden, junioren samen met de senioren, voor alle aanwezigen een

demonstratie gegeven.

 

Voor velen in de groep was het de eerste keer, buiten het reguliere kaoshi, dat men

voor publiek zijn/haar kunnen moest tonen. Iedereen kweet zich prima van zijn taak en

zeker onze jongste deelnemers verdienen een pluim voor hun optreden.

Het publiek, veelal natuurlijk ouders opa’s en oma’s van de junioren konden dit ook zeer

waarderen.

 

Met activiteiten zoals de Familieles en dit Lentefeest 

willen wij als vereniging onze verbondenheid met de Chinese cultuur, onze bakermat,

beklemtonen en wat zeker zo belangrijk is de (familie)-band tussen de leden en de  

personen in hun directe omgeving.

 

Onze verenging staat voor een hechte gemeenschap waar iedereen ongeacht zijn/haar

afkomst, geslacht of leeftijd zich thuis voelt. Het enige dat wij vragen is je hiervoor open

te stellen. Zo kunnen wij samen aan iets moois bouwen.

 

Wij wensen iedereen een goed 羊年 jaar van het Schaap toe.        

 

领导 Ger en Wim  

 

bottom of page