top of page

Familieles 家课

 

Ook dit jaar hebben wij het jaar afgesloten met een familieles.

Zaterdag 20 december waren onze leden uitgenodigd om samen met familie en of

vrienden een gongfules te volgen.

 

Deze activiteit staat in het teken van vriendschap en verbondenheid. Ook nu weer werd

er stilgestaan bij de activiteiten die het afgelopen jaar binnen onze school hebben plaats

gevonden en werd iedereen bedankt voor hun bijdrage aan de sponsoractie.

Speciale dank gaat hierbij uit naar de familie Rijsmus en naar Rob Nelis die zich zeer

verdienstelijk hebben gemaakt voor het slagen van deze sponsoractie.

 

Wij kunnen terug zien op een geslaagde familieles en sluiten op deze wijze weer een

vruchtbaar gongfu jaar af. Het jaar van het paard马 gaat plaats maken voor het jaar van

het schaap .

 

Ook in 2015 zullen we op onze vertrouwde manier vormgeven aan de doelstelling van

onze school en het traditionele gongfu blijven uitdragen.

 

Wij wensen hierbij iedereen fijne feestdagen.

 

我们祝你们圣诞和新年快乐

     

Ger en Wim

 

 

bottom of page