top of page

Kungfu op de Basisscholen 功夫小学

 

Het eerste kwartaal van 2016 heeft onze school weer enkele Basisscholen in Kerkrade

bezocht. Als vervaging van de reguliere gymlessen kregen de kinderen nu een

kungfu les.

Door de kinderen in hun bekende schoolomgeving kennis te laten maken met de traditionele

krijgskunst hebben wij een tweedelig doel:

 

Kinderen aanzetten tot meer bewegen/sporten en zo de gezondheid van de jeugd

bevorderen;

en aan leerkrachten duidelijk maken het positief effect van onze traditionele Chinese

krijgskunst. Met name onze manier van lesopbouw draagt bij aan fysieke maar met name

ook aan de geestelijke ontwikkeling van een kind.

 

Een onlangs uitgevoerd project van onze broederschool Kungfu Wushu Maastricht in samen

werking met de Universiteit van Maastricht heeft dit aangetoond.

 

Meer dan 450 basisschool leerlingen van de Ursula, de Schakel, de Schatkist, Diabolo en

Arcadia hebben hieraan deelgenomen. De kinderen alsook de leerkrachten waren

enthousiast over de lessen.

Wij zullen dergelijke projecten dan ook in de toekomst blijven houden.

 

领导

 

bottom of page