top of page

​​Zhanshi Dao Gongfu Pai

 

战士道功夫派

De school is opgericht in 1981 en staat onder leiding van Wim Keularts en Ger Brandse, beiden met een zeer ruime kennis op het gebied van de traditionele Chinese krijgskunsten. Door kennis op te doen bij diverse traditionele gongfustijlen en steeds weer de oorsprong te zoeken van  de kunst in China en zijn licht op te steken bij oude en jonge meesters is de Zhanshi Dao Gongfu Pai een school die de rijke traditie in al haar aspecten in zich draagt.

 

De aloude hiërarchische Chinese familie traditie staat hier voorop, zaken als discipline en respect voor leraar en mede student zijn hier voorbeelden van. Zhanshi Dao Gongfu Pai staat voor de Weg die de Vechtkunstbeoefenaar moet af leggen in zijn persoonlijke ontwikkeling om uiteindelijk te komen tot meesterschap.

 

Het gongfu binnen de school is opgebouwd rond de vijf traditionele dierstijlen: Draak 龙, Tijger 虎, Kraanvogel 鹤, Slang 蛇  en Luipaard 豹. Wij hanteren het officiële in China gebruikelijke  pinyin en spreken derhalve van gongfu in plaats van het veelal gebruikte kungfu hetgeen dezelfde betekenis heeft echter een zuidelijke taalvariant is.

 

Zaken als taal en cultuur van het land waar de wortels van onze krijgskunst ligt krijgen binnen onze school ook ruim aandacht. Dit vertaald zich in workshops en lezingen die gegeven worden waar dieper op deze materie wordt ingegaan. Tevens bezoeken leraren en leden regelmatig China en delen hun ervaringen met elkaar. Op deze wijze blijft onze school nauw betrokken met het moederland van onze kunst.

bottom of page